A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


C
Caacupé /Caapucé?/Paraguay, katolikus, hl

caddik

Cahokia (Missouri, törzsi)

Cajetan (latin Cajetanus,  olasz Gaetano) (sz. 1468/1469 febr. 20-án a Nápolyi-öböl partján, Gaetában, meghalt 1534(?) augusztus 10-én Rómában) Tommaso De Vio tomista teológus dominikánus szerzetesi neve 

Calvin, Jean  Kálvin János (1509--1564) Jean Calvin - Kálvin Jánosgenfi reformátor, tantételei képezik a mai református ­ (kálvinista)
teológia és az erre felépült református kereszténység alapjait. (szószedet) vissza / back

campanile A katolikus templom fõépületétõl külön álló harangtorony (pl. a pisai ferde torony).vissza / back

CAN Cult Awareness Network [www.cultawarenessnetwork.org]

canossai vezeklés Canossa-járás VII. Gergely

Canterbury

Cao Dai, caodaizmus (Dao Cao Dai, Caodaism) a harmadik legnagyobb vallás Vietnamban a buddhizmus és a római katolicizmus után. A "Cao" jelentése "magas", a "Dai"-é "palota". A név, amely egyszersmind az Isten szimbolikus neve is, arra a legmagasabb palotára utal, amelyben Isten uralkodik. Szinkretikus vallás, amely a buddhizmus, a konfucianizmus, a kereszténység, a hinduizmus, az iszlám, a judaizmus, valamint egy bennszülött vietnami vallás (angolul Geniism) elemeit egyesíti.  A vallás központja Saigontól 100 kilométerre északra, Tay Ninh-ben van, követõinek száma 7-8 millió Vietnamban, s mintegy 30 ezer külföldön, fõleg Ázsiában, Ausztráliában, Kanadában, Európában és az Egyesült Államokban. (ocrt) [OCRT]  [religiousmovements.org] [Cao Dai - Spiritism and the Esoteric (CESNUR)] [Vietnam's Congregation of Kitschvissza / back

Capra, Fritjof (1931-) Amerikai fizikus és New Age guru, a Tao of Physics (A fizika taója) címû bestseller szerzõje.

Cardenal, Ernesto

Cargo kultusz

Castaneda, Carlos (1935-1998)

Casti connubii XI. Pius pápa 1930. december 31-én kiadott enciklikája a keresztény házasságról

Cataldo (Idaho, katolikus)

cél, végsõ ok [Voltaire-abc]

Celsus => Kelszosz

Centesimus Annus

cenzúra  [http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/cenzura.htm]

CESNUR Center for Studies on New Religions

cezaropapizmus

Chabad Lubavitch lubavicsi mozgalom [wikipedia]

Champollion, Jean Francois (1790-1932) francia egyiptológus, a hierolglif írás megfejtõje

channeling trance channeling   [http://skepdic.com/channeling.html]

Channing, William Ellery (1780-1842) William Ellery Channingamerikai unitárius vezetõ és társadalomkritikus

Chennai = Madras

Chicago Parlament 1893 1993 cpwr

Chicago, , 1893 (Kuschel, Világetosz, 55. p., lábjegyzet: „Jó áttekintést ad az 1893-as parlamenti ülésről, annak történetéről  és az elhangzott beszédekről az R. H. Seager kiadásában megjelent kötet. The dawn of religiosus (sic – de biztos hibás) pluralism. Voices from the World’s Parlament of Religions, 1893, LaSalle 1993

chiliasmus khiliazmus

Chiquinquirá (Kolumbia, katolikus- hl)

Chopra, Deepak (sz. 1947) [religiousmovements.org]

Christian Science / The Church of Christ, Scientist Keresztény Tudomány [ocrt]– ma is létezõ lapja a [Christian Science Monitor].

Christian Solidarity International (CSI) [www.csi-int.ch] Keresztényüldözéseket globálisan monitorozó svájci központú nemzetközi ökumenikus segélyszervezet. [Krisztusi Szolidaritás címû magyar nyelvû kiadványuk számai online]

Chung, Monica koreai-amerikai kiberistennő

Church of England Anglikán Egyház

CIC - Codex Iuris Canonici

Cicero

cigányok vallásossága romák vallásosságavissza / back

cingulus

Cion bölcseinek jegyzõkönyve

cionizmus nemzetközi mozgalom a zsidóknak az Ígéret Földjére való visszatérésére (jrt)

Cirill és Metód

ciszterek, ciszterciták

civil disobedience polgári engedetlenség

Cluny clunyi reform

Codex Iuris Canonici (CIC) 

Coleridge, Samuel Tylor (1772-1834)

Coomaraswamy, Ananda Kentish (1877-1947)

comparative religion összehasonlító vallástörténet, összehasonlító vallástudomány

Conan Doyle

Conditio Humana Egyesület

confessio = 1. hitvallás, credo 2. bûnvallás, 3. vallásfelekezet. (szószedet)

Confessio református folyóirat 

confessio és religio vallás és vallomás vissza / back

Confucius (Kung Fu-ce) Konfuciusz

Congkapa (1358-1419) tibeti buddhista reformátor

cölebs

cölibátus = papi nőtlenség, a római katolikus klerikusok önmegtartóztató állapota. A görög katolikus papok nősülhetnek, egyszer, felszentelésük elôtt. (szószedet)

Copacabana (Bolívia, katolikus - hl)  vissza / back

Copleston, Frederick

Cortés, Hernán

corredemptrix társmegváltó

cölibátus

Council for a Parliament of the World's Religions (CPWR)

counter-cult, counter-cult movement

Coven: (skót, boszorkányok gyülekezete/bandája) a local group of Wiccans or other Neo-pagans. During the "burning times" when Christian groups were tracking down and exterminating Witches, it was believed that each coven held 13 members. This was and is not true; covens can be of any size, but are most often perhaps about a half-dozen.

CPWR Council for a Parliament of the World's Religions vissza / back

Cranmer, Thomas (1489-1556) anglikán vallási reformer

credo 1. hitvallás, krédó, creed, confessio, konfesszió 2. hiszekegy

Credo-bit vásár

credo quia absurdum est (Tertullianus)

credo ut intelligam

Cromlech

csakra

Család (Family) 

csan (zen) buddhizmus
[The Eletronic Bodhidharma]

Csángók csángó magyarok Csángóföld

császárság és pápaság harca

Cseh római katolikus földalatti egyház [http://bocs.hu/zahrad75.htm]

cseh testvérek a huszita mozgalom egyik ága (szószedet)

Csend Hangja Egyház - hitvallása itt olvasható - Ez az egyház tartja fent, illetve működteti az 1993-ban alapított "Mantra" Alternatív Természettudományi Szabadegyetemet - a http://csend.hu link a szabadegyetem honlapjára mutat

csigong csi gong  qigong

Csíksomlyó, Csíksomlyói pünkösd szombati-vasárnapi búcsú, a búcsú eredete a katolikus hagyomány s az unitárius vélemény szerint

csoda  [miracles, SEPcsodák [Voltaire-abc] az ókori világ hét csodája; abszolút csoda, relatív csoda, a csoda micsoda? 

csodaszarvas

Cuapa – Nicaragua, katolikus, az egyik legújabb (Amerikában)

cuius regio, eius/illius et religio akié a régió, azé a religio - akié a vidék, azé a vallás; a XVI-­XVII. századi hitújítás jogi alapelve, amely szerint a
földbirtokosok követelték maguknak a jogot, hogy a területükön élők vallását meghatározhassák. (szószedetvissza / back

cult cults kultusz kultuszok szekták

Credo-bit vásár

Cult Awareness Network (CAN)

Cusanus, Nikolaus Cues Miklós bíboros A középkor végének kimagasló gondolkodója. Pápai követként a görögökkel való unió ügyében is tárgyalt. Ei

custodia A ferences rendekben, főként a középkorban néhány kolostort magában foglaló kisebb rendi körzet, amelynek élén a custos állt. A szó latin, jelentése: őrség. (szószedet)

Czestochowa Częstochowa (pl)  vissza / back
 
 

vissza / back


A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


 

a lap tetejére / top