A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


F fakír faqir arab poor man 

falasa etiópiai zsidó 

Falun Gong (Falun Kung), Falun Dafa

Falun Kung (vagy ahogyan maguk a kínaiak pinyinnel írják: Falun Gong) szó szerint a Dharma kerekének gyakorlását jelenti; eredetileg öt, lótuszülést és különféle kézmozdulatokat magába foglaló  légzõ-, illetve testgyakorlat-sort neveztek így, amelyeket kínai zenére szoktak folytatni a Falun Dafa szellemi mozgalom tagjai. A hibás szóhasználat azonban mára világszerte elterjedt, s a Falun Gongot gyakoroló Falun Dafa mozgalom helyett egyre többen egyszerûen Falun Gongot mondanak. 

A Falun Gong tagjai nemcsak a szekta és kultusz, de az egyház megnevezés ellen is tiltakoznak, s inkább hálózatnak tekintik mozgalmukat, amely információk és módszerek átadására szolgál, s amely eseti jelleggel és rendszeresen egyaránt gyakorolható.

A Falun Dafát 1992-ben a Qigong (csigong) Research Association of China-val együtt regisztrálták. A qigong (csigong) önfejlesztõ iskola lélekzõgyakorlatok és meditáció révén kívánja testi és lelki egészségünket megjavítani - a Falun Dafa szintén, ám eközben arról sem mond le, hogy híveit magasabb dimenziókba segítse. 

A Falun Dafa buddhista és taoista elveket, valamint testgyakorlatokat és más önfejlesztõ gyakorlatokat foglal magába. Korábban a titkokat a mesterek közvetlenül a tanítványoknak hagyományozták, 1992-ben azonban az alapító, Li Hongzhi (Li Hung-cse) vagy Li Mester úgy döntött, a nyilvánosság elé lép, s a Falun Dafát bejegyeztette; azóta a mozgalom népszerûsége nõttön nõ; Kínában mintegy 70 millió, más országokban további 30 millió hívét tartják nyilván. A mozgalom szimbólumának központi motívuma a szvasztika, azaz a horogkereszt, amely az indiai vallásokban - a buddhizmust ide értve -  több ezer éves múlttal rendelkezõ, a körforgást jelképezõ szimbólum. [www.falundafa.org] [Li Hongzhi: Falun Gong][ocrt] [religiousmovements.org]

Family of Love lásd Children of God 

fanatizmus [Voltaire-abc]

Fanon, Franz (1925-1961) Martinique szigetérõl származó francia ajkú pszichoanalitikus és politikai filozófus, a terrorizmus elméletének és a felszabadítási teológiának továbbfejlesztõje, a négerség ideológiájának hirdetõje. 

fantázia- és szerepjátékok

farizeusok ókori zsidó szekta, amely szigorúan ragaszkodik a szóbeli törvényekhez (jrt)

Farrakhan, Louis [Minister Louis Farrakhan in his own words]

fatalizmus

fátum fatum

Fátima portugáliai zarándokhely [GULYÁS Zsolt: Fátima és a mindenhatók (Egy zarándokközpont kultuszpolitikai összefüggései)]

Fatima Mohamed próféta negyedik, legkedvesebb lánya, akitõl a fátimidák szátmaztatták magukat

fátimidák

fatva, fatwa

fátyol

fehér mágia

Fehér Testvériség 

fekete mágia

fekete mise

Fekete Muszlimok / Black Muslims

felszabadítási teológia

feltámadás 

feltámadás [Voltaire-abc]

felvilágosodás

feminista teológia

Feng Shui [skepdic.com] [google directory]

Fenolosa, Ernest Francesco (1853-1908)

fenomenológia

fényûzés [Voltaire-abc]

Ferenc, Assisi (Szent)

ferencesek/franciskáusok

fétis fetisizmus feticio (portugál)

Feuerbach, Ludwig (1804-1872) Ludwig Feuerbach

FICOTW (First International Church of the WEB, Elsõ Nemzetközi WEB Egyház) 1997. február 7-én alakult Krisztus-középpontú, felekezetileg semleges, web-alapú egyház. Bárki csatlakozhat, aki kitölt egy ûrlapot, amelyben kijelenti, hogy elfogadja Jézus Krisztust megváltónak. Az ingyenes online lekésszé avatást is kínáló webegyház tagja a Web-alapú Egyházak Nemzetközi Szövetségének [International Alliance Of Web-Based Churches]

fideizmus

fides dogmatica fides theologica

fikh 

filioque [cathen] [wikipedia]

filoszemitizmus

filozófia

filozófia [Voltaire-abc]

(filozófia) philosophia ancilla theologiae [Philosophy and Christian Theology @ Stanford Encyclopedia of Philosophy]

Firdauszí – Firdawsi, Abu-l-Qasim Mansur (940-1020) a h 328-411)

First Amendment Amandment, First

flagellánsok

Flavius, Josephus 

Florenszkij, Pavel

Flusser, David [David Flusser: Egy elveszett zsidó áldás Máté 9,8-ban]

fõkegyúri jog

folyamat teológia (process theology) Teológiai irányzat, amelynek neve a brit matematikus, Alfred North Whitehead 1929-ben megjelent fõmûve, a Process and Reality címébõl származik, s amely a világ folyását folyamatként értékeli. A folyamatnak Isten is része, aki zarándokként együtt jár és szenved a világgal. [religion-online.org]

Fox, George spiritiszta

Franklin, Benjamin (1706-1790) Amerikai államférfi, tudós, feltaláló és író

Frazer, James George (1854-1941) [James George Frazer, The Golden Bough - A Study in Magic and Religion]

Freud, Sigmund (1856-1939)

Fries, Heinrich

frigyláda az ókori izraeliták legfõbb kultikus tárgya; a tekercseket tartalmazó láda a zsinagógában (jrt)

fundamentalizmus [Aleš Debeljak: A fundamentalizmus indiszkrét bája]

fundamentális teológia, fundamentálteológia

Funk, RobertRobert Funkamerikai liberális keresztény teológus, 150 tudóstársával együtt 1993-ban mozgalmat alapított Jézus Szeminárium (Jesus Seminar) néven

futurizmus
 
 

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top