A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs


G
Gábriel arkangyal 

Gábriel arkangyal – az iszlámban

Gadamer, Hans-Georg

Gaia, Gaia-hipotézis, Gaia-tudatosság, Gaia vallás

Gaillot, Jacques Partenia virtuális egyházmegye püspöke

Galilei, Galileo (1564-1642)

gallikán egyház, gallikanizmus A francia katolikus egyház irányzata, amely a pápai hatalomtól való mind nagyobb függetlenségre törekedett (ellentétben az ultramontanizmussal). A pápai tévedhetetlenség kimondása 1870-ben az I. Vatikáni Zsinaton a mozgalom elsorvadásához vezetett.  [columbiavissza / back

gálút számûzetés (jrt)

Gandhi,Mahátmá  (1869-1948) -- Indiai politikus és misztikus, aki kifejlesztette az általa Szatjagrahának (az igazság útjának) nevezett szellemi-politiai akció technikáját, amelynek alkalmazása India függetlenségének kivívásában jelentékeny szerepet játszott. Eredeti neve Móhandász Karamcsand (Mohandas Karamchand) Gandhi; a Mahátmá (Nagy Lélek) nevet 1915-ben, Dél-Afrikából Indiába való hazatérésekor az akkor már híres bengáli költõ, Rabindranath Tagore ragasztotta rá. - Ma fõként az erõszakmentes ellenállás hirdetõjét tisztelik benne, hangsúlyozva, hogy az erõszakmentesség nem jelent passzivitást. Gandhi ellenezte a modern technológiát, s a szellemi gyökereihez kívánta Indiát visszavezetni.
[Mahatma Gandhi - a retrospective] [Gandhi Virtual Ashram] [Mahatma Gandhi Album] [GandhiServe] [The Mahatma Gandhi Website] [The Greatest Site on Mahatma Gandhivissza / back

Ganésa Ganesha [Hindu Encyclopedia]

Gangá (Gangesz)

Gangesz (Gangá)

Gánóczy Sándor (1928-)

gáónok a babilóniai akadémiák vezetõi (jrt)

Garabandal /sp.

Garaudy, Roger

gazdaság világvallások gazdasági tanítása (Botos Katalin: A világvallások gazdasági tanítása és a globális piacgazdaság - Magyar Szemle 2006 augusztus)

Geller, Uri (sz. 1946) Uri Geller[www.uri-geller.com] [skepdic.com]

Gemára

Genf (ch)

genocídium

gentile

Gergely, I. (Nagy Szent) (590-604)

Gergely, VII. (1073-1085)

Gergely, XIII. (1572-1585) római pápa, Gergely-naptár 
 

germán õsvallás

Germanus Gyula (Abdul Karim) magyar orientalista [vallomása az iszlámhoz vezetõ útjáról] [Germanus Gyula: Kelet fényei felé]

gettóghetto

Ghazzali, Ahmad ibn Hanbal

Gibbon, Edward (1737-1794) [History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire]

Gibran, Khalil (1883-1931) Khalil Gibranlibanoni-amerikai költõ, filozófus, képzõmûvész [leb.net/gibran] [a collection of Gibran's paintings] [about.com] [Khalil Gibran: A Próféta] [Khalil Gibran. A Próféta kertje

Gibson, Mel 

Gilgames

gimátria a héber betûk numerikus értékének a rendszere (jrt)

Glastonbury - Középkori angol város, a hagyomány szerint itt nyugszik a kelta Arthur király. Szent hely, amelyhez számos középkori legenda fûzõdik, köztük az, amely szerint a gyermek Jézus több ízben ott járt. A hatvanas években az ellenkultúra egyik központja lett, és meghatáró szerepet játszik a New Age mozgalom újpogány mitológiájában. [Irving Hexham: Glastonbury and the New Age Movement - LOCAL FILEvissza / back

glasznoszty

global ethic Világetosz Weltethos [Stiftung Welthetos / Foundation Global ethic]

globalizáció [Stanford Encyclopedia of Philosophy]

glosszolália nyelveken beszélés speaking in tongues

G’mára a Talmudban feljegyzett viták a Misnáról (jrt)

gnózis 

gnószticizmus [gnosticism: ancient and modern in OCRT]

Gobineau, Comte Joseph Arthur de (1749-1832) francia diplomata, a modern rasszizmus atyja

Gogarten, Friedrich (1887-1967)

Góg és Magóg

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics (1809-1852)

gőg [Voltaire-abc]

Gökalp, Ziya (1876-1924) török szociológus, a kemalizmus megalapozója. Megkülönböztette a civilizációt és a kultúrát - így az oszmán civilizációt és a török kultúrát. 

Goldstein, Baruch

Goldziher Ignác (1850-1921) A legnagyobb magyar iszlamológus, aki azonban műveinek nagyobb részét először németül és angolul publikálta. A róla elterjedt szállóige szerint ő volt "az a zsidó, aki a keresztényeket az iszlámra tanította".  [Magyar Életrajzi Lexikon] [Goldziher Ignác: Az iszlám az omajjádok bukásáig] [Goldziher Ignác: A buddhizmus hatása az iszlámra]

gólem

Golgota Koponyahegy

gondolat [Voltaire-abc]

gondolatszabadság [Voltaire-abc]

gondolkodás – téves gondolkodás [Voltaire-abc]

gondviselés

Gonosz

gonosz isten

Gonosz problémája Rossz problémája [www.gonosz.hu]

Gorkij, Maxim Alekszej Maximovics Peskov 

görög és zsidó

görög istenek listája

görög katolikus uniátus

görög keleti 

görög mitológia

görög vallás 

Gosananda békemozgalom

Graham, Billy (Willam Franklin Graham, sz. 1918) amerikai revivalista prédikátor, az ötvenes évek vallási "ébredése" óta.[billygraham.org] [Peace With God by Billy Graham]

Graham, Franklin, prédkátor, Billy Graham fia

Graves, Robert (1895-1985)

Grawemeyer-díj

Grey, Sir George [George Grey - Polynesian Mythology]

gregorián/gregoriánus naptár - Gergely-napár [Gregorian Calendar] [Calendopaedia] [cathen: Reform of the Calendar]

gregorián zene

Gromon András

Grotius, Hugo (1583-1645) Defensio fidei Catholicae de satisfactione Christi (A katolikus hit védelme a krisztusi elégtételről) című művében Sozzini tanait bírálja. De Veritate Religionis Christinanae (A keresztény hit igazsága) c. könyve keresztény apológia, s bírálat a pogánysággal, a zsidósággal és az iszlámmal szemben. 

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin (1783-1872) dán teológus és költõ, - @ "official denmark" 

Guadalupe Hidalgo (hivatalos neve Gustavo A. Madero) (Mexikó, katolikus)

Guénon, René (1886-1951) [Martin Lings: René Guénon] [Who was René Guénon - Shaykh `Abd Al Wahid Yahya?] [René Guénon és Magyarország] [tradicionalitas.lap.hu] [René Guénon: Hagyomány és vallás]

Gurdjieff, George Ivanovitch (1872-1949) Görög származású orosz szellemi tanító. 1917-ben elhagyta Oroszországot, s elõbb Párizsban telepedett le, majd 1922-ben Fontainebleau közelében megalapította Intézetét az Ember Harmonikus Fejlõdésére (Institute for the Harmonious Development of Man - hexham). Táncoló meditációs technikát fejlesztett ki. [Gurdjeff International Review] [Gurdjieff and  His  School] [religiousmovements.org] []

guru

Gutenberg, Johannes

Guterbeng-galaxis

Gutiérrez Merino, Gustavo Gustavo Gutierrez teológus, dominikánus pap (1928. június 8-án született Limában). Peruban orvostudományt és irodalmat, a leuveni egyetemen pszichológiát és filozófiát hallgatott, s a lyoni katolikus egyetemen teológiából doktorált. 1971-ben jelent meg nagy hatású Teología de la liberación (Felszabadítási teológia) című könyve Limában, amelynek szegénynegyedeiben élete legnagyobb részét töltötte. A könyv az elsősorban a hetvenes és nyolcvanas években erős felszabadítási teológia alapműve lett. Gutiérrez szerint  a felszabadulásnak/felszabadításnak (liberación) három szintje van: az első a politikai és társadalmi szabadság megvalósítása, a szegénység és igazságtalanság legalapvetőbb okainak megszüntetése. A második szint a szegények, a perifériára szorultak, az elesettek, az elnyomottak felszabadítása mindazon dolgok alól, amelyek akadályozták őket, hogy szabadon és méltóságban fejlődjenek. S végül a harmadik szint az önzéstől és a bűntől való megszabadulás, Istennel és a többi emberrel való új kapcsolat megtalálása. [Gustavo Gutierrez: A felszabadítás teológiája és a szegények jövõje]

Fethullah Gülen (1941 április 27-) Török pedagógus, vallási Fethullah Gülengondolkodó, a török alapítású, világszerte aktív (Törökországban tiltott) iszlámista Fethullah Gülen Mozgalom vezetője. A Gülen Mozgalom nem a fennálló szekuláris társadalom aláásására törekszik, hanem arra buzdítja a muszlimokat, hogy használják ki a demokrácia nyújtotta lehetőségeket. Bírálja a terrorizmust, az erőszakot és a fundamentalizmust, pártolja a vallások dialógusát. Magyarországon a Gülen mozgalom áll a Gül Baba Alapítvány, az Orchidea Iskola és a dialogusplatform.hu weboldal mögött. [en.wikipedia

gyakorlati teológia

gyarmatosítás

gyászmise requiem

gyaur hitetlen infidel

gyehenna pokol 

gyémántmise

gyermekkeresztség infant baptism

Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe február 2.

gyónás

gyónás [Voltaire-abc]

Gyökér és Ág Szövetség  palesztinai muszlim-zsidó párbeszédcsoport, muszlim társelnöke: Abdul Hadi Palazzi sejk

gyűlöletbeszéd  [http://www.enc.hu/1enciklopedia/mindennapi/gyuloletbeszed.htm]

Gyümölcsoltó Boldogasszony március 25.

Gyurcsok József Televízión keresztül kézrátétellel gyógyító természetgyógyász, mágus [Szabó A. Ferenc: A mágus munkatársa voltam]
 
 

vissza / back

 

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ÕPQRS, SzTU, Ú, Ü, ÛVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top