A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


L labirintus

Ladakh

ladino a szefárd zsidóság nyelve (jrt) vissza / back

láma

lámaizmus

Lambeth Konferencia Lambeth Conference Anglikán püspökök tízévenként esedékes közgyûlése

lamiták mormonok

La Mettrie

Lao-ce

László atya dr. Lipp László László atya vallástelevíziózást (televangelizing) és légi temetést végzõ gazdagréti katolikus plébános 

László Ervin (sz. 1932) filozófus, a Római Klub tagja, a Budapest Klub elnöke, a planetáris tudat gondolatának képviselõje. [Monory M.A - Tillmann J. A. ezredvégi beszélgetése László Ervinnel]

Laterán

Lateráni egyezmény 1929 február 11.-én XI. Pius pápa és az olasz fasiszta kormány szerzõdése, amelynek értelmében létrejött az új független, szuverén Pápai Állam a Vatikán-város területén vissza / back

latin nyelv

lazaristák

LCMS - Lutheran Church - Missouri Synod 
(Missouri Zsinat Lutheránus Egyháza)

LDS Latter Day Saints "utolsó napok szentjei", szentek: mormonok

Leary, Timothy (1920-1996) Timothy Learyamerikai pszichológus és drog-guru, akit 1963-ban eltanácsoltak a Harvardról, mert önmagán és diákjain LSD-vel végzett tudattágító kísérleteket. "Kapj rá, állj be és üsd ki magad" (Turn on, tune in and drop out) - szól átanyagozott életének bölcsessége, amelyet egyebek közt Az extázis politikája (The Politics of Extasy) címû könyvében fejtett ki. Élete végén a tudattágítás lehetõségeit a virtuális valóságban is kereste, ám az a terve, hogy az internet nyilvánossága elõtt online öngyilkosságot kövessen el, nem valósult meg. Halálát azonban a hívei így is követni tudták a hálón. (Timothy Leary halála - A repülés professzora HVG 1996. június 15.) vissza / back

Lefebvre, Marcel

lélek [Voltaire-abc]

lelkesedés [Voltaire-abc]

lelkiismeret

Lengyel Testvérek

Leó, X. pápa,Giovanni Medici

Lévinas, Emmanuel francia (HVG, 1996. január 13.)

Lévi-Strauss, Claude (1908-

lévita Lévi törzsének tagja; örökös pap (jrt)

Lewis, Bernard a nyugati iszlámkutatás doyenje 
[Három írása: The Roots of Muslim Rage (1990) --- PART ONE --- PART TWO; Islamic Revolution (1998); What Went Wrong? (2002)]vissza / back

lexikonok - vallási lexikonok, enciklopédiák, online vallási szótárak, szószedetek (glossaries)

Lhásza

liberális kereszténység

Lifestyle-cult

Liguori, (Szent) Alfonz (1696-1787) olasz katolikus teológus és egyházi író, a redemptorista szerzetesi közösség megalapítója. [Keresztény teológusok és bölcselõk lexikona]

Li Hongzhi (Li Hung-cse) vagy Li Mester a kínai Falun Gong (Falun Kung) vallási közösség alapítója vissza / back

Lipp László László atya 

litánia

liturgia

Locke, John (1632-1704) John Lockeangol empirista filozófus, a racionalista Leibniz vitapartnere; a Levél a vallási türelemrõl szerzõje (bõvebben) [e-texts by Lockevissza / back

logia (görög "mondások") - így nevezik Jézus mondásainak az elsõ századokban terjedt gyûjteményeit vissza / back

logosz

lollardok ld Wiclif

Lótusz Szútra

Lourdes

lovagrendek

Lovelock, James E. brit atmoszférakémikus, akinek Gaia, a földi élet új szemlélete címû könyve szerint bolygónk geo-, bio- és atmoszférája egyetlen élõ rendszert, sõt lényt alkot, amely önmagát szabályozza. Az õ elméletére is alapozódik a Gaia-hipotézis vagy Gaia-vallás [Monory M.A - Tillmann J. A. ezredvédi beszélgetése James E. Lovelock-kalvissza / back

Loyola Ignác Ignacio (Ignatius) (de)  LoyolaLoyola Ignác(született Inigo Lopez de Recalde, 1491-1556) spanyol katolikus szent (ünnepe Július 31), a jezsuita rend (Jézus Táraság, Societas Iesu) alapítója. 
 

LSD Aldous Huxley The Doors of Perception, Carlos Castaneda The Don Juan's Teachings. The Yaquí Way Of Knowledge

lubavicsi mozgalom (lubavicsi hászidizmus, Lubavitch Hasidism)

Lucifer

luciferiánusok

Lucretius

Ludendorff mozgalom Ludendorff Bewegung

Ludendorff, Mathilda (1877-1966) 

Lukács György

Lukumi => Santeria

Luther Márton Martin Luther (1483-1546) Luther Márton - id. Lucas Cranach[Project Wittenberg] [Luther.de]

Luther Márton német bibliafordítása [keresõ]

Lutheran Church - Missouri Synod 
(LCMS) Missouri Zsinat Lutheránus Egyháza

lutheránus-katolikus viszony [] [] [] []

Lutheránus Világszövetség

Luxenberg, Christoph (álnév) A sémi nyelvek professzora. Die syro-aramäische Lesart des Korans. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache (A Korán szír-arámi olvasata. Adalék a Korán nyelvének megfejtéséhez) címû könyvében a koránkritika alapjait rakta le. Azt állítotja, a muszlimok szent könyve a mostanáig hittnél jóval több szír keresztény elemet tartalmazott. [Die Zeit 21/2003 Islam: Keine Hure im Paradies]

LXX a "hetvenes" bibliafordítás, a Septuaginta szokásos jelölése
 
 

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top