A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


N Nagy Bandó András író, humorista. 2002-ben megjelent András könyve - Fordított teremtés címû vallási tárgyú mûvében saját istenérõl ír, amelyben szerinte fontosabb hinni, mint meggyõzõdve lenni arról, tudással bírni róla, hogy létezik-e Isten, avagy nem létezik. vissza / back

nagyböjt

nagyhét

nagypéntek

nagyszombat

Nakayama Miki 

Nának guru Baba Nának (1469-1539)

Nantes-i edictum IV. Henrik (1589-1610) francia király 1598. április 13-án kiadott, az hugenotta háborút lezáró rendelete, amely a katolikus vallást  ismerte el hivatalosan vallásnak, de emellett  a francia protestáns hugenottáknak is szabad vallásgyakorlatot biztosított. A Nantes-i edictumot XIV. Lajos 1685 október 18-án visszavonta - ezután egyebek között nem tarthattak istentiszteleteket, gyermekeiket pedig katolikus hitben kellett nevelniük. A Napkirály legsötétebb rendeletének hatására mintegy 200 ezer francia protesténs emigrált - elsõsorban Angliába, Hollandiába és Brandenburgba, illetve Amerikába. vissza / back

napkeleti bölcsek

Naptemplom Rendje 

náthán rabbi

Nation of Islam (Lost-Found Nation of Islam) [religiousmovements.org]

nazarénusok (Krisztusban Hívõ Nazarénus Gyülekezetek) az 1830-as években Svájcban és Magyarországon kialakult keresztény vallási közösség. Nevüket a Pál apostolt követõ keresztények nevébõl (názáretiek, nazarénusok) kölcsönözték vissza / back

nekromantia nekromancia spriritizmus a halottakkal való beszéd

német parasztháború (1524-1525)

Németh Sándor

Német Lovagrend Teutonic Order

nemi orientáció szexuális orientáció irányultság

neofita

neológ neologizmus a reformjudaizmus Magyarországon gyakorolt formája (jrt) vissza / back

neoortodox az ortodoxián belüli modernista mozgalom (jrt)

Nephi Nefi nephiták nefiták

New Age [ocrt] [religiousmovements.org: Gordon Melton on New Age]

Next Age

nesztoriánus kereszténység, nesztoriánusok

Neviim próféták; a héber Írás profetikus könyvei (jrt)vissza / back

Ngo Minh Chieu a Cao Dai vietnami eredetû vallás alapítója

Niceai hitvallás

niceai zsinat 325

nicsiren buddhizmus 

Niebuhr, Reinhold  (1892-1971) Reinhold Niebuhr[religion-online] [] []
 
 

Niebuhr, H. Richard (1894-1962) [religion-online] [] [] 

Nietsche, Friedrich (1844-1900) 

Nietzsche és Gorkij - 
NietzscheGorkijMagyarországon például Lengyel Béla Gorkij és Nietzsche címû könyvében fogalmazódott meg az a gondolat, hogy az orosz író és a német filozófus - mind külsõre, mind például a tûz tisztító erejérõl, illetve az emberen túli dimenzióról gondoltakban - roppantul hasonlítanak. vissza / back

Nietzsche és Petõfi Friedrich Nietzsche, aki zeneszerzõ is volt, megzenésített Petõfi-dalokat

Nietzsche és Wagner

nihilizmus

nirvána (szanszkrit) nibbána (páli)

Niwano-díj

Nichiren Nichiren buddhizmus

nirvána (szanszkrit) nibbána (páli)

Noé

Noé bárkája

nõ, nõk - Jang és Jin - feminista teológia - nõi egyenjogúság a vallásokban - nõi szentek - lelkésznõk, papnõk - nõk az iszlámban - nõi rendek - a politeizmusok istennõi: görög istennõk, hindu istennõk -   [linkek a womenhistiory.about.com-ról: Women and Christianity - women in the Islamic World - Religion: Saints, Heretics, Ministers - Goddesses, Legends and Mythical Women - Witches and Witchcraft] [Global Directory of Religious Women's Organizations] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 

nõk lelkészi szolgálata / pappá szentelése

nominalizmus – és realizmus

normatív etika

Nostradamus (Michel de Notredame) (1503. december 14.-1566. július 2.) [The Prophecies of Nostradamus @ www.sacred-texts.com]

Novak, Michael

novícius

numerológia

numerus clausus

nuncius (pápai)

nyelveken beszélés nyelveken szólás speaking in tongues glosszolália xenoglosszolália 

Nydahl, Ole láma [Lama Ole Nydahl: The Official Homepage]

Nyíri Tamás
 
 

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top