A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


U Üdvhadsereg (Salvation Army) vissza / back

üdvözülés üdvösség

üdvtörténet

UFO Unidentified Flying Object [skepdic.com]

UFO-kultuszok

Új Élet

Új Ember magyarkatolikus hetilap [ujember.katolikus.hu/]

Új Exodus

Új Jeruzsálem

újkalkedoni iskola

Új vallási mozgalmak [ocrtvissza / back

újkalkedoni iskola

Újszövetség

Újtestamentum

újrakeresztelõk (anabaptisták)

Újszövetség, Újtestamentum

új vallási mozgalmak - new religious movements, NRMs

üldözés [Voltaire-abc]

Uléma Ulama 

ultramontánizmus

ultraortodox judaizmus [wikipedia]

Unamuno y Jugo, Miguel de (1864-1936) spanyol egisztencialista vissza / back

unitarianizmus, unitarizmus
Modern vallási mozgalom, amely elveti a szentháromság tanát és Krisztus Istenségét. Ókori elõzmények után elõször lengyel és magyar újrakeresztelõk között jelent meg a reformáció idején. Hívei a Lengyelországban menedéket élvezõ olasz eretnek, Faustus Socinus (Sozzini), illetve a magyar reformátor, Dávid Ferenc után sociniánusoknak, illetve dávidistáknak is nevezték magukat. 1568-ban, a tordai országgyûlésen, a világon elõször, recepta religiónak, vagyis törvényesen bevett vallásnak nyilvánították. Amerikában az elsõ unitárius kongregáció 1785-ben Bostonban alakult meg. Teológiája gyorsan terjedt Kelet-Massachusetts kongregációs egyházaiban, s fõ támogatóra talált a Harvardi Divinity School részérõl, amely hamarosan a központja lett. Mint kötelezõ hitvallás nélküli racionalista mozgalom a biblia tekintélyérõl szóló ortodox keresztény nézetek helyett az isteni kinyilatkozatás számos formáját, illetve az emberben benne rejlõ istenséget hirdeti. Az 1825-ben alakult American Unitarian Association és az 1793-ban létrejött Universalist Church of America 1961-ben egyesültek, s létrejött az Unitarian Unitarian Association (UUA), amelybnek a keresztények mellett más vallású kongregációk is a tagjai lehetnek. 2000-ben újra megalakult az American Unitarian Association, amely az unitarizmus liberális keresztény gyökereit hangsúlyozza.  [religioustolerance.org] [looksmart] [catholic encyclopedia] [unitarianism | universalism | unitarian universalismencarta] [pallas] [Unitarian Universalist Association of North America ] [American Unitarian Association] [General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches (Nagy-Britannia)] [Magyarországi Unitárius Egyház] [Petrozsényi Unitárius Egyházközség] ["unitárius vallás" a Pallas Nagylexiconból] [unitarius.lap.hu]vissza / back

univerzalizmus
A keresztény fõsodor által eretneknek bélyegzett nézet, amely szerint univerzálisan mindenki üdvözülhet - szemben az ortodox tannal, amely szerint csupán azok üdvözülnek, akik hisznek Krisztusban. vissza / back

unitárius

Unitárius Élet

Unitárius Univerzalista Szövetség (Unitarian Universalist Association, UUA)

unitárius univerzalizmus [religiousmovements.org]

United Religions Initiative (URI)

univerzalizmus

univerzizmus, kínai

Upanisádok Upanishads

Ur

Úr [Voltaire-abc]

úrvacsora

Urantia Book

Urím és Tummím

úrvacsora

Ussher, James 1581-1656 vissza / back

Utah

utolsó ítélet

utolsó kenet 

utolsó vacsora

Utópia

utópia, utópizmus

uzsora
 
 

vissza / back

 

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top