A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


W
Waco,Texas  Branch Davidians 

Wagner, Richard (1813-1883) és a germán vallás vissza / back

Wahhabiya wahhabis vahabiták, vahhábiták

Walpurgis-éj (Beltane) kelta szent nap április 30

Way International, The [ocrt]

Web-alapú Egyházak Nemzetközi Szövetsége [International Alliance Of Web-Based Churches]

Weber, Max (1864-1920)

weltanschauung

wesleyánusok metodisták

Wesley, Charles (1707-1788) Samuel Wesley 18. gyermeke, John Wesley öccse, aki vallási felbuzdulásában az iskolában az alsósokkal szigorú módszer (method) szerint tartatta be a vallási elõírásokat. Elõször Charles e csoportját nevezték methodist-nak, metodistának, s csak késõbb alkalmazták az elnevezést a bátyja, John Wesley által alapított egyházra. vissza / back

Wesley, John / Wesley János (1703-1791) John Wesleya 18. századi angliai evangéliumi megújulás vezéralakja, a metodista egyház alapítója, Samuel Wesley tizenötödik gyermeke. [religion-online.org]

Wesley, Samuel (1662-1735) John Wesley apja - nonkonformista oktatásban részesült, de 1690-ben már angikán pappá szentelték 

Whitehead, Alfred North (1861-1947) [Stanford Encyclopedia of Philosophy]

Wicca  neopogány, Föld-középpontú vallás, boszorkányság-hit [ocrtvissza / back

Wierwille, Victor Paul (1916-1985) a Way International alapítója

Wiesenthal, Simon - Simon Wiesenthal Központ

Williams, Rowan (sz. 1950) az angikán egyház prímása, Canterbury érseke 

Winstanley, Gerrard (1609-1652)

Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) 

Wojtyla, Karol II. János Pál pápa [Bulányi György: Lengyel pápa]

Wolsey, Thomas (1475-1530), bíboros, VII. Henrik káplánja, 1519-tõl 1529-ig VIII. Henrik kormányának meghatározó tagja

won / von buddhizmus

Wrede, Wilhelm (1859-1906) az Újszövetség kutatója és 1893 -tól haláláig professzora a boroszlói (Breslau, Wroczlaw) egyetemen. Das Messiasgeheimnis in den Evangelien (1901) és Paulus (1906) címû mûveiben azt a nézetét fejtette ki, mely szerint Pál radikálisan megváltoztatta, s egyházi ortodixiává merevítette Jézus Krisztus tanait, aki sohasem hirdette magát messiásnak. vissza / back

wu  (kínai) nem-lét

wu-wei (kínai) A nem cselekvés taoista fogalma

Wundt, Wilhelm Max (1833-1920) német fiziológus, pszichológus és filozófus

Wycliffe (Wyclif), John (c. 1330-1384) angol vallási reformer, elõreformátor, az elsõ teljes angol bibliafordítás készítõje (a Vulgatából) [Stanford Encyclopedia of Philosophyvissza / back
 
 

vissza / back

vissza / back

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top