A, BCDE, FGHI, JKLMNO, , , PQRS, SzTU, , , VWXYZ, Zs


Y
Yang és Yin; Yoga, Yogi, stb. lásd Jang és Jin; jóga, jógi, stb. 

Young, Brigham (1801-1877) Mormon vezetõ, aki Joseph Smith halála után élére állt a poligámiában élõ mormonoknak. Õ alapította az Utolsó Napok SzentjeiJézus Krisztus Egyházának (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) utahi ágát. Széleskörû mûveltsége ellenére bizarr nézeteket is vallott, egyebek között a vérbosszú kötelességérõl vagy Ádám istenségérõl - ezeket a hívei már nem osztják. 
 
 

vissza / back

A, BCDE, FGHI, JKLMNO, , , PQRS, SzTU, , , VWXYZ, Zs

a lap tetejre / top