A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs


Z

Zádori János (1831-1887) Magyar katolikus egyházi író [cathen]

zaiditák vagy ötösök Zaid imám vissza / back

Zakariás Zakarjá, Zacharias 

zakát alamizsna-adás a szegényeknek, a muszlimok öt kötelessége közül az egyik vissza / back

Zande vallás (Kongó északkeleti, Szudán délnyugati részén)

zarándok(lat) [Nemeshegyi Péter S. J.: A zarándoklat sajátosságai a távol-keleti vallásokban]

Zarathustra Zoroaster Zoroaszter

zarathustrianizmus, Zarathusztra-vallás mazdaizmus, párszizmus

zazen

zelóták Róma ellen fellázadó zsidók (jrt) vissza / back

Zemzem-forrás, Zemzem-kút Mekkai forrás, amely az arab hagyomány szerint  Ábrahám (Ibrahim) elsõ felesége, Sára által szomjhalálra szánt Hágárnak s fiának, Iszmáelnek, az arabok õsatyjának inni adott. [Zamzam, the Well of Ishmael

zen buddhizmus [religiousmovements.org]

Zend-Aveszta

Zénón, eleai

Zeusz

ziggurat zikkurat

zimzum isteni megüresedés (jrt)

Zinzendorf, Nicholas Ludwig von (1700-1760) a herrnhuti testvérközösség megalapítója [Zinzendorf Jubilee Homepage]

Zóhár

zoolátria

Zoroaszer lásd Zarathusztra

zoroasztrianizmus [ocrt] [Information About Zoroastrianism] [religiousmovements.org: Zoroastrianism Main Page; The Zarathusthrian Assembly; Conservative Zoroastrianism]

zsarnokság [Voltaire-abc]

zsidók, zsidóság [Jewish Databases] [zsido.lap.hu] [Magyar Zsidó Honlap] [Zsidók a XX. századi Spanyolországban] [] [] [] [] [] [] [] []

Zsidó Ügynökség (Jewish Agency, Szochnut Hajehudit)

zsidózó szekták, zsidózók szombatosok

zsinagóga A zsidók istentiszteleti helye a babilóni fogság után; késõbb a jeruzsálemi templom 70-ben bekövetkezett pusztulása után épültek zsinagógák - az áldozatok bemutatására szolgáló templom híján, illetve helyett. A zsinagógai istentisztelet zsoltáréneklésbõl, tóraolvasásból áll.  [JewishEnyclopaedia.com] [Magyarország zsinagógái] [A Dohány utcai zsinagóga építése]vissza / back

zsinat - "Szótári jelentése: összejövetel. Az egyházi nyelv elsõsorban az egyetemes zsinatokat nevezi így. Ezek a pápa és a világ püspökeinek összejövetelei, tanácskozásai. Az egyháztörténelem 21 ilyent tart számon. A helyi (nemzeti, illetve egyházmegyei) zsinatokat a hivatalos nyelvhasználat a zsinat latinosított görög nevével szinodusnak mondja, az egyetemes zsinatokat pedig concilium szóval, vagy pedig a zsinat latin nevének a conciliummal egyeztetett alakjával jelzi, p. Tridentinum, Vaticanum." (Elõd István: Katolikus dogmatika, Kislexikon) [wikipedia] [jewishencyclopedia] [] vissza / back

zsinatok [Voltaire-abc] vissza / back

zsoltárok

zulu vallás 

Zwingli, Huldrych (Huldreich; Ulrich)(1484-1531) zürichi lelkész, vallási reformer, az õ követõje volt Kálvin [cathen] [zwingli.ch] [Reformation: Ulrich Zwingli] [Ulrich Zwingli, Huldrych Zwingli] [] []

vissza / backa lap tetejére / top

A, ÁBCDE, ÉFGHI, ÍJKLMNO, Ó, Ö, ŐPQRS, SzTU, Ú, Ü, ŰVWXYZ, Zs

a lap tetejére / top