Egy műszer minden villamos mérésre!

A Multiméter használata

A multiméter, mint a villamos mérések alapműszere általában nagyon sok mérési képességgel rendelkezik, használata egy villanyszerelő, hálózati szerelő, vagy épp csak egy háztartásban szerelgető átlagember számára nélkülözhetetlen.

Multiméter használta alapvető villamos mérésekre

Feszültség mérés multiméterrel

Elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség (villamos feszültség) megadja, hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik pontból elmozdul a másikba. Jele U, mértékegysége a Volt (V).   Valamely kijelölt viszonyítási ponthoz képest mért elektromos feszültséget elektromos potenciálnak nevezik. Nagyságától függően nevezik törpefeszültségnek, kisfeszültségnek, nagyfeszültségnek vagy különlegesen nagyfeszültségnek.

Feszültség mérésére szolgáló mérőeszköz lehet például egy voltmérő, egy „hídkapcsolás” vagy egy oszcilloszkóp. A voltmérő multiméter Ohm törvénye szerint egy fix, nagy pontosságú ellenálláson átfolyó áramot méri.

Hídkapcsolásnál egy ismert feszültségforrással ki lehet egyenlíteni az ismeretlen feszültséget tartalmazó kiegyenlítetlen forrást, ekkor a két feszültség megegyezik és a mért érték a kapcsolás szabályozóján leolvasható. A hídkapcsolás előnye, hogy kiegyenlített állapotban nem terheli a mérendő áramkört. Váltakozó áram esetén a hídkapcsolással történő mérés a feszültségek egymáshoz képesti fázishelyzetéről is ad információt.

A multiméterek lehetővé teszik mind egyenfeszültség, mind váltakozó feszültség mérését.
A műszert az áramkör két pontjához kell csatlakoztatni, ahol a feszültséget kívánjuk megmérni (párhuzamosan).
Mielőtt a multimétert nagy feszültségek mérésére használnánk előtt mindenképp ellenőrizzük a multiméter biztonsági besorolását, CAT ratingjét és gondoljuk át, megfelel-e a mérési feladatnak?

Árammérés multiméterrel

Az elektromos áram (villamos áram) az elektromos töltéssel rendelkező részecskék (töltéshordozók) sokaságának elektromos mező hatására kialakuló rendezett mozgása. Az áram irányát a pozitív töltéshordozók mozgásának az irányával definiáljuk.

Az áramlás irányának váltakozása alapján beszélhetünk váltakozó áramról AC ~ , vagy áramlás irányának állandósága esetén egyenáramról DC =. Jele I, mértékegysége az Amper (A).
A multiméterek jellemzően 10 – 20 A rövid idejű elviselésére képesek. Nagyobb áramerősségek mérésére gyorsabb, biztonságosabb és egyszerűbb módszer a lakatfogó használata.
Az áramkörben átfolyó áramerősséget áramerősség-mérő multiméter műszer soros bekötésével tudjuk megmérni.
Mielőtt a multimétert árammérésre használnánk, mindenképp ellenőrizzük a multiméter biztonsági besorolását, CAT ratingjét és gondoljuk át, megfelel-e a mérési feladatnak?

Ellenállásmérés multiméterrel

Elektromos ellenállásnak (pontosabban egyenáramú ellenállásnak, röviden ellenállásnak) nevezzük az elektromos vezető két pontjára kapcsolt feszültség és a vezetőn áthaladó áram erősségének a hányadosaként értelmezett fizikai mennyiséget. Jele a latin resistentia (=ellenállás) szó alapján R, mértékegysége az Ohm.

Az ohmos ellenállást többnyire egyenáramú körben mérjük, váltakozó áramú körben csak akkor, ha az egyenáramú mérés az áram vegyi hatása miatt nem használható. A multiméterek az ellenállást az Ohm törvény felhasználásával, általában Wheatstone híd segítségével mérik.
A multiméterek ellenállásmérés tartománya általában csak 20 – 60MΩ közötti. Problémás lehet a multiméter használata ennél nagyobb ellenállások mérésére, ezeket szigetelési ellenállásmérővel célszerű mérni.

Az Ohm törvény

A fenti jellemzők közül bármely kettőt ismerve a harmadik Ohm törvénye alapján kiszámítható.
R=U/I

Multiméter használata egyéb villamos jellemzők mérésére

A jelenleg piacon lévő multiméterek és lakatfogók a fentieken kívül rengeteg egyéb funkcióra használhatóak.

Folytonosság mérés, szakadás mérés multiméterrel

A multimétert ebben a mérési állásban használva sípolással jelzi, ha az ellenállás közel nulla, vagyis rövidzárat mérünk.

Dióda tesztelése multiméterrel

Ha a multimétert dióda tesztelésre használjuk, megállapíthatjuk a dióda irányát, illetve megmérhetjük nyitófeszültségét.

Kapacitás mérése multiméter használatával

A multiméter a kapacitás mérés során áramgenerátor segítségével tölti fel a kondenzátort, így mérve a kapacitást.

TRMS mérés multiméterrel

A váltakozó feszültséget is mérő digitális voltmérők – szokásos elnevezésük digitális multiméterek – a jel abszolút középértékét mérik.
Kijelzőjük azonban az elektromechanikus műszerek hagyományait követve effektív értéket (RMS) mutatnak. Az átalakításhoz ezek a villamos műszerek csak szinuszos jel esetében érvényes csúcstényezőt és alaktényezőt használnak, így más lefutású jelek esetében hamis eredményt szolgáltatnak.
Ha olyan műszer használunk, ami TRMS mérési képességgel rendelkezik, vagyis valós effektív értéket mérő digitális voltmérő. Az ilyen műszerek neve: True Root Mean Square DMM, TRMS DMM.

Egyéb célok amire a multiméterek használhatóak

A fentieken kívül sok multiméter rendelkezik további mérési képességekkel és funkciókkal. Ezek lehetnek:

  • hőmérséklet mérés
  • tranzisztor vizsgálat HFE
  • Duty
  • elemlámpa
  • kábelkereső
  • automatikus méréshatár váltás
  • adattartás
  • adatmemória
  • adatkimenet
  • szoftver mint tartozék

Hol vásároljak multimétert?

Ha nagy kínálatból szeretnél választani, javasoljuk a Műszervilágot kezdésnek:

http://www.muszervilag.hu/muszerek/multimeter-lakatfogos-multimeter-asztali-keszulekek/multimeterek.html